Med inngående kjennskap til din organisasjon er vi din naturlige rådgiver


VI TILBYR:

 • Regnskapstjenester
 • Remittering
 • Innfordring
 • Fakturering
 • Lønn og HR
 • Fangst/lottoppgjør
 • Perioderapportering
 • Offentlige rapporter
 • Budsjettering 
 • Likviditetsstyring og- rapportering
 • Årsoppgjør og ligning
 • Selskapsstiftelse
 • Bistand styrearbeid
 • Rådgivning og prosjektledelse
 • Regnskapssjef til leie
 • m.m.